O nás

Založené v roku 2006

Centrum národov Slovensko je nezávislá nezisková mimovládna organizácia založená v novembri 2006 za účelom podpory a šírenia myšlienok Charty OSN, ako aj aktívnej pomoci pri napĺňaní jej hlavných cieľov a zásad v SR.

V globálnom meradle sa zaoberáme problematikou mieru a bezpečnosti, mierového riešenia sporov, preventívnej diplomacie, ochrany ľudských práv, humanitárnej a rozvojovej pomoci. Naším cieľom je zvyšovať verejnú informovanosť o aktivitách OSN, podporovať a vytvárať priestor pre otvorenú a konštruktívnu diskusiu a kvalifikovaný výskum vo vyššie uvedených oblastiach. Naše aktivity majú charakter seminárov, odborných prednášok, diskusných panelov, workshopov a konferencií. Dôraz kladieme predovšetkým na kontinuitu zvolených tém. Každú problematiku, ktorá sa stane predmetom nášho projektu, sa snažíme analyzovať z viacerých perspektív a v rámci niekoľkých programov naraz.

Kto sme?

Centrum národov Slovensko je nezávislá nezisková mimovládna a apolitická organizácia, akademický think tank založený v novembri 2006.

Čo robíme?

Aktivity CNS majú charakter odborných prednášok, analýz, komentárov, konferencií, seminárov, diskusných panelov a informačných kamparní.

Naše hodnoty

Organizácia vznikla za účelom podpory a šírenia myšlienok Organizácie Spojených národov, rovnako ako aj aktívnej pomoci pri napĺňaní ich cieľov a zásad.