Projekty

FPVMV a my

Odpovede na aktuálne otázky, ktoré sa dotýkajú našej agendy a sú predmetom odborných prednášok či diskusných panelov sa snažíme nájsť spoločne aj s odborníkmi pôsobiacimi na FPVaMV a prinášať tak možnosť spolupráce v rámci fakultnej komunity.

(Diskusia na tému : 1. kolo prezidentských volieb, hosť diskusie: dekan FPVaMV doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA.)

(Panelová diskusia: Máme kvalitnú reportáž? Hosť: slovenská moderátorka a redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová )

Slovensko a my

Pri tejto činnosti sa snažíme reflektovať témy, ktoré sa dotýkajú našej spoločnosti, kedy sú do diskusie pozývaní slovenskí odborníci z rôznych oblastí a podnietiť tak kritické myslenie či zvýšenie záujmu o dané témy hlavne u mladej generácie, ktorá zväčša tvorí naše publikum.

Svet a my

Naša spolupráca častokrát prekračuje hranice Slovenska, kedy sú do diskusie prizvaní zahraniční hostia, ktorí s nami diskutujú na rôzne témy. Počas nášho doterajšieho pôsobenia sme mali tú česť privítať mnohé zahraničné osobnosti pôsobiace v oblasti politiky najmä diplomacie a pozrieť sa na danú problematiku z uhla pohľadu rôznych štátov

(Diskusia na tému : Zahraničná politika Brazílie a slovensko-brazílske vzťahy. Hosť: veľvyslanec Brazílie na Slovensku, J. E. Luís Balduino)